برای خودت زندگی کن نه برای دیگران

روانشناسی

ویژگی افراد شاد

هفت ویژگی افراد شاد

آیا تا به حالا دقت کرده اید که بعضی افراد بدون توجه به مسائل و مشکلات , چقدر در سر زندگی و شاد بودن توانا هستند؟ تحقیقات نشان می دهد این حالت ذاتی یا خدادادی نیست بلکه یک مهارت است که این افراد آن را در خود پرورش داده اند . شما هم اگر بخواهید می توانید این مهارت را کسب کنید و زندگی خود را لبریز از شادی و نشاط سازید.

.......................................


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۷/۰۵/۱۸ساعت 18:13  توسط وحید بهمن آبادی  | 

ویژگی افراد شاد

هفت ویژگی افراد شاد

آیا تا به حالا دقت کرده اید که بعضی افراد بدون توجه به مسائل و مشکلات , چقدر در سر زندگی و شاد بودن توانا هستند؟ تحقیقات نشان می دهد این حالت ذاتی یا خدادادی نیست بلکه یک مهارت است که این افراد آن را در خود پرورش داده اند . شما هم اگر بخواهید می توانید این مهارت را کسب کنید و زندگی خود را لبریز از شادی و...

 ادامه دارد ...

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۷/۰۴/۰۲ساعت 18:14  توسط وحید بهمن آبادی  | 

ویژگی افراد شاد

هفت ویژگی افراد شاد

آیا تا به حالا دقت کرده اید که بعضی افراد بدون توجه به مسائل و مشکلات , چقدر در سر زندگی و شاد بودن توانا هستند؟ تحقیقات نشان می دهد این حالت ذاتی یا خدادادی نیست بلکه یک مهارت است که این افراد آن را در خود پرورش داده اند . شما هم اگر بخواهید می توانید این مهارت را کسب کنید و زندگی خود را لبریز از شادی و نشاط سازید.

اشخاص شاد با زندگی همراهی می کنند.!!!

 ادامه دارد...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۷/۰۳/۲۵ساعت 19:23  توسط وحید بهمن آبادی  | 

دوست داشتن خود

دوست داشتن خود

هر روز خودتان را تایید کنید.

آنچه اهمیت دارد، چیزی است که در درون شماست نه آنچه ظاهر شما نشان می دهد.

لباسهایی بپوشید که در ...

 ادامه دارد..............

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۷/۰۳/۲۵ساعت 19:19  توسط وحید بهمن آبادی  | 

محبوب شدن

ده نکته برای محبوب شدن

چند پیشنهاد جهت ارتباط موثر و محبوبیت در بین دیگران:

1- یک پیشنهاد تکراری!! شنونده خوبی باشید . شاید بگویید گوش کردن که کاری ندارد, بله گوش کردن ساده است اما اگر شنونده فن گوش کردن را نتواند به درستی به کار ببندد , رابطه سالم و موثری پدید نمی آید. برای آنکه محبوب دیگران شوید باید حس گوش کردن را ...

 ادامه دارد....

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  ۸۷/۰۳/۲۵ساعت 19:18  توسط وحید بهمن آبادی  |